V současné době není potřeba prohlášení o bezinfekčnosti.

Pokud jsou u žáka příznaky onemocnění (rýma, horečka, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, průjem atd..) patrné již při příchodu do školy, není vpuštěn do budovy školy.

Jestli se příznaky objeví ve škole, okamžitě musí dojít k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti (proto je nutné, aby mělo každé dítě připravenou roušku a uloženou v šatně). Současně škola informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na jeho bezodkladné o vyzvednutí. Poté je potřeba, aby zákonný zástupce ihned kontaktoval praktického lékaře.

Jakékoli osobě s přetrvávajícími příznaky, které jsou projevem chronické nemoci, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy jen v případě, když prokáže, že netrpí infekční nemocí.

Škola začne poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření čí z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn