Mateřská škola se nachází v klidné rekreační části Havlíčkovy kolonie v blízkosti Malého jezu. Objekt mateřské školy je v krásné rozlehlé parkové zahradě upravené pro pohybové, tělovýchovné, hravé a relaxační aktivity dětí. V  areálu jsou dřevěné a provazové průlezky, různé druhy houpaček, kolotoč, pyramidy s lávkou a skluzavkou, palisáda, víceúčelový hrad, prodejní stánky, vlak, opičí dráha, domečky, hřiště na košíkovou, multifunkční herní systém dopravních prostředků, viceúčelová loď, šapitó s lezecími prvky, 6 pískovišť, dráha pro jízdu na tříkolkách a koloběžkách a ještě dostatek volného prostoru pro volné vyžití dětí. Podívejte se do naší Galerie.

Objekt mateřské školy tvoří dvě budovy a hospodářský pavilon se školní kuchyní a prádelnou. Budovy jsou mezi sebou propojeny spojovací chodbou, která je využívaná jako galerie dětských výtvarných prací. Mateřská školala má 6 tříd , ty jsou  vybaveny víceúčelovými hracími domky, koutky, panely,  nábytkem a sociálním zařízením.  O výzdobu školy se starají paní učitelky a tvoří ji zejména výtvarné práce dětí.  Sponzorské dary od rodičů a firem pomáhají škole doplňovat třídy zejména o učební pomůcky, hračky a výtvarný materiál.