Děti přichází do MŠ do 8:00 hod.,maximálně 8.15, a to vždy za doprovodu dospělých osob, které dítě předají paní učitelce ve třídě.V 8.15 hod se automaticky budova uzamyká. Pozdější příchody narušují práci p.učitelek s dětmi.
Do 7:00 hod. se všechny děti scházejí ve třídě Kuřátek, od 16.00 hod. jsou opět všechny děti ve třídě Kuřátek.

Po vyzvednutí dítěte se rodiče nezdržují v areálu MŠ zejména na zahradě, nenechávají děti lézt na průlezkách a jiných nářadí.
Vodění psů a jízda na kole,koloběžce  je v areálu zakázána – týká se nejen dospělých ale i dětí.

Co potřebují děti do MŠ:

  • bačkorky
  • náhradní oblečení na převlečení
  • papírové kapesníky
  • pyžamo
  • roušku, která bude stabilně uložena v sáčku v šatně!

Nejmladším a nově příchozím dětem je nutné věci podepsat.!

Doplňkové činnosti:

  • Keramika
  • Veselé pískání – zdravé dýchání (hra na zobcovou flétnu)
  • „Hudba v plastu“ – BOOMWHACKERS (hudba hrou i trochu jinak) – pouze pro předškolní děti
  • Logopoedická prevence
  • Školák (příprava dětí na vstup do ZŠ)

Doporučujeme Vám průběžně sledovat nástěnky,kde najdete aktuální informace.

Stravování – školní jídelna

Vedoucí školní jídelny : Lenka Bártová
Provozní doba kanceláře 8.00 – 12.30

Stravné se platí – do 20 dne v měsíci předem – inkasem na účet č. : 100271561/0800 , též jednorázovým příkazem k úhradě u svého peněžního ústavu na účet č.19-2598291349/0800 nebo v hotovosti u vedoucí ŠJ.
Stravné činí 32 Kč na den, pro děti nad 6 let 34 Kč na den.

Děti se odhlašují a přihlašují den předem do 12:00 nebo v pondělí do 7:00 (na pondělí) na tel.číslech  vedoucí školní jídelny 386 102 517 , též
775 700 041 – mobilní  linka k paní vedoucí ( toto číslo pouze  od 8.00-12.00 hod.)  nebo písemně ,odhlášky se vhazují do schránek k tomu určených.
První den nepřítomnosti dítěte v MŠ je možné si vyzvednout oběd ve školní kuchyni v době od 11:15 –11:45 hod.Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.

Školné

Platí se inkasem do 15. dne v měsíci na účet č. 101314041/0800 – možnosti úhrady jsou stejné jako u stravného.V případě jednorázového příkazu je č.ú. 2598291349/0800.

Výše školného je 420,- Kč za měsíc,

Od úplaty za předškolní vzdělávání jsou osvobozeny:

děti,které v září 2016 nastoupí do ZŠ a nemají odklad školní docházky.

děti jejichž zákonní zástupci pobírají sociální příplatek( tuto skutečnost prokáží p. ředitelce a to nejpozději do 15 dne v měsíci pro rozhodné období .)

Účtování školného vede vedoucí ŠJ Lenka Bártová (kancelář v hospodářském pavilonu)

Žádáme rodiče, aby si měsíčně kontrolovali provedení inkasa z účtu a pokud z jakéhokoliv důvodu platba neproběhne, kontaktovali p.Bártovou a školné a stravné neodkladně uhradili.
Pozdní zaplacení může být i  důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Dostupnost a doprava

Provoz mateřské školy  od 6.00 – 17.00 hodin.

Spojení do mateřské školy  je MHD č. 21 zastávka (Čechova) 50 m od MŠ, dále pak MHD. č 2, 5, 7, 10, 15 ze zastávky u Polikliniky JIH, přes nový Modrý most dále cca 150 m. V okolí školky je poměrně dost míst k zaparkování, přesto prosíme, pokuste se hlavně ve vypjatých ranních a odpoledních časech zaparkovat spíše o ulici dále.