Charakteristika 1. Třídy – Kočičky

Ve třídě je zapsáno 25 dětí – 13 chlapců a 12 dívek ve věku 3-4 let. Pedagogickou činnost zajišťují paní učitelky – Bc. Lenka Faturová, Lucie Kroupová, které se střídají ve směnách. Během pobytu venku jsou přítomny vždy obě učitelky. Provozní na třídě kočiček je paní Gabriela Káplová. Třída se nachází v přízemí budovy a je propojena krátkou chodbičkou se třídou Kuřátek. Naše třída je velmi prostorná s možným přístupem na vlastní terasu.
Třída je materiálně vybavená dle potřeb a možností dětí. Děti mají k dispozici dostatek dětských knih, lego, dřevěné a molitanové kostky, různé druhy stavebnic, puzzle, auta, kočárky s panenkami, herní koutek – obchod a dopravní hřiště, plyšové hračky, umělohmotná zvířátka, kuchyňku s nádobím, pexeso, magnetickou tabuli. Během roku se snažíme naši třídu doplňovat novými didaktickými pomůckami. Nové hračky dostávají děti pod vánoční stromeček.

Děti se ráno schází nejpozději do 8:30 na třídě koček. Ráno od 6:00 do 7:00 a odpoledne od 16:00 do 17:00 jsou děti spojeny na třídě nebo zahradě kuřátek. Děti které jdou v poledne domů si můžete vyzvedávat mezi 12:00-12:30 a po svačince od 14:30.

Co by vás mohlo zajímat?

Děti si mohou na spinkání přinést JEDNOHO PLYŠÁČKA, prosíme do školky nenoste žádné plastové ani drobné hračky / předměty.

Nedávajte dětem pevné bonbóny ani žvýkačky do kapes nebo do třídy.

Pyžámka na spinkání měníme z hygienických důvodů každý týden – v pondělí přinesete čisté, v pátek odnášíte špinavé.

Co mít ve školce?

  • bačkůrky – pevné
  • vhodnou obuv na ven (v děštivých časech holinky)
  • náhradní spodky, ponožky, kalhoty, triko
  • děti oblékejte vhodně podle počasí – chodíme ven!

Oslava n1arozenin

Oslaveneci zazpíváme narozeninovou písničku (Uhlíř, Svěrák: „Lída má narozeniny“, obměňujeme křestní jména) a jednotlivě mu přejeme. Každý, kdo popřál, dostane od oslavence bonbón nebo jinou dobrotu, kterou dětem donese. V případě donesení bonbónů prosíme, aby byly měkké.

Tvoření s rodiči

Během roku paní učitelky připravují společné tvoření pro rodiče s dětmi. Materiál na tvoření bývá zajištěn – záleží na náročnosti. Tvoření probíhá v odpoledních hodinách.

Vánoční besídka

Před vánočními prázdninami připravíme pro maminky a tatínky vánoční besídku plnou básniček a písniček, které jsme se naučili – vždy v tematickém bloku.

Karneval

Děti si přinesou z domova masky a s nimi se pak představí v jednotlivých třídách. Poté následuje diskotéka s pohoštěním.

Mezinárodní den dětí

Je to den plný her a soutěží na školní zahradě. Děti dostanou za každou hru či soutěž, které se zúčastní sladkou odměnu. Nejsou poražení, všichni vyhrávají.

Loučení se školním rokem

Paní učitelky pohostí děti nanukovým dortem a „rychlými špunty“ a společně oslaví konec školního roku.

V průběhu roku probíhá v MŠ mnoho kulturních akcí, s dětmi navštěvujeme výstavy v muzeu, vánoční / velikonoční trhy, v červnu jezdíme na výlety. Pro děti je vždy naplánováno mnoho zajímavých i zábavných akcí.