Seznam kritérií pro školní rok 2020 – 2021

1. Trvalý pobyt dítěte

 • v Českých Budějovicích:         600 bodů
 • mimo České Budějovice:              0 bodů

2. Rok věku dítěte

 • pětiletí (předškoláci -musí být přijati VŽDY
  v rámci stanoveného školského obvodu))             1600 bodů
 • čtyřletí:                                                                      800 bodů
 • tříletí:                                                                             400 bodů

3. Den věku dítěte v roce

 • za každý den k 31. 8. 2020:                                         0.5 bodů

4. Sourozenec

 • již navštěvuje MŠ, případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ,
  kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020):                90 bodů
 • nenavštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku                 0 bodůPozn: věk dítěte pětiletí, čtyřletí je počítán k 31.8.2020
  sourozenec je počítán k 1.9.2020
  ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)

Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté, může být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity školy.